โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [1034205001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 01/05/2551
[91/2437]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]